НАГРАДИ (през последните 10 години)

awards

2020 „Стъпала на знанието. Български език и литература на Сдружение «10 книги» – 10 деца от 6. клас и 2 от 8.клас.

2019  „Лекоатлетически звезди на София 2019“ – 14 деца;

2019 „Моята любима руска книга”  – презентации на учениците от 9. и 10. клас;

2019 Общински кръг на олимпиадата по английски език за ученици от гимназия;

2019 Състезания в начален етап към Сдружението на българските начални учители

2019 Почетно отличие „Неофит Рилски” на МОН за високи професионални постижения в системата на народната просвета на директора на ЧСУ „Артис” Правда Китанова

2018 Издаване на Сборник по математик с авторски рисунки и

интересни задачи на учениците от трети клас.

2018 Първо място в регионалния кръг на състезанието по правопис

на английски език Spelling Bee

2018 Специална грамота с благодарности за с приноса на ЧСУ “Артис” към инициативата “Световен пробег за мир”

2018 Първо място на ученически конкурс за рисунки, посветени на темата: „Мир“ във връзка със Световния пробег за мир рисунката, във възрастовата категория 5-7 клас

2017 Грамоти за преподавателите от начален етап, за високи професионални умения и иновативни подходи при подготовката на ученици за провежданите от СБНУ състезания през учебната 2017/2018г.

2017 Грамота от Българската асоциация на частните училища присъдена на началния сугестопедагог Правда Китанова за активен принос в развитието и усъвършенстването на частното образование в България.

2016 Първо място на Конкурса за лого на европейския проект „Европейските национални паркове и използването им в образователната и социалната сфера“.

2016 Издаване на книгата „Планетата на децата“ с авторски текстове и рисунки на ученици от първи клас.

2016 Издаване на първи брой на Вестника на Творческия звезден клас (3.клас) на тема „Моето училище“. 

2014 Награда на МОН и ЦРЧР за цялостно качествено изпълнение на международен проект по програма Коменски „Ролеви модели на нашата европейска идентичност” – почетен плакет и сертификат за изключително стойностната работа на ЧСУ „Артис” като създател и координатор на проекта

2014 Почетно отличие „Неофит Рилски” на МОН за високи професионални постижения в системата на народната просвета на директора на ЧСУ „Артис” д-р Василка Николова

2012 Първа награда за ЧСУ „Артис” за цялостно представяне в изложбата „Гърция през моите очи” на Гръцката фондация за култура

2012 Награда на МОН и ЦРЧР за цялостно качествено изпълнение на международен проект по програма Коменски „Седемте чудеса на нашия град” (Европейски проект в сътрудничество със Софийска община) – за представянето на ЧСУ „Артис” като създател и координатор на проекта

2011 Награда на МОН и ЦРЧР за цялостно качествено изпълнение на международен проект по програма Коменски „Олимпийските ценности като основа на интеркултурния диалог” за представянето на ЧСУ „Артис” като създател и координатор на проекта

2011 Първа награда от изложбата на Гръцката фондация за култура в България на Кирил Цървенков за картината „Акропол”

2011 Първа награда на националното състезание по ИТ за ученици от 6.-8. клас

2011 Десет награди за учениците от начален курс в състазанията по чужди езици, организирани от Сдружението на българските начални учители

 

За резултатите от работата ни по проект „Идентичност” ЧСУ “Артис” е включено в Европейски алманах на 200-те най-добри училища, работещи по проект от програма Коменски 1 през 2007 г.