за училището

Мисия, визия и

Добродетели

Мисия

Да запазим естествената любов на децата към ученето и да утвърдим изкуството като неотменна част от образователния процес.

Визия

Училище “Артис” мотивира и поощрява развитието на децата, като запазва и използва естествените им нагласи за учене. Всеки член на общността ни живее с добродетелите на училището: Хармония в средата и отношенията, Развитие, Вдъхновение, Професионализъм, Свобода и отговорност, Сътрудничество и Принадлежност. В училище „АРТИС” изкуството, чуждите езици и дигитални науки са средство за постигане на хармония, успешна реализация и свобода.

“АРТИС” използва хуманнни и иновативни подходи в обучението. Развиваме и прилагаме сугестопедичния метод на обучение, тъй като той е доказано най-доброто българско постижение в световната педагогика. Включваме проектнобазирно учене като адекватен начин за развиване на интердисциплинарно знание и връзка с реалния живот. Изграждаме „АРТИС” като привлекателно място за изява и творчество.

Училището взаимодейства на национално и международно ниво с други образователни институции, неправителствени и бизнес организации.

Обучението при нас е основано на индивидуален подход, така че да развиваме личността на всеки ученик.

Екипът на „Артис” се състои от висококвалифицирани и мотивирани специалисти, които с любов, внимание и уважение към личността на всяко дете изграждат навици, създават умения, образоват и възпитават нашите ученици.

Учителят в „Артис” е отговорен, непрекъснато се усъвършенства, следи актуалната информация, свързана с неговата работа. Всеки учител вижда учебния материал глобално и подхожда творчески, за да го направи достъпен и интересен за всяко дете, като умее да свързва дълбоките познания по учебния предмет с реалния живот.

Учениците в „Артис” споделят добродетелите и мисията на училището и живеят с тях. Те са отговорни, съпричастни и ангажирани, растат като граждани на света, с активна позиция, уверени в собствените си сили.

Учениците на „Артис” се възпитават в дух на толерантност, взаимопомощ, уважение, подкрепа и доверие към всеки член на общността. Умеят самостоятелно да организират времето си и спазват споделените правила. Ясно изразяват и защитават собствена позиция. Сътворяват и развиват проекти, индивидуално или в група. Умеят да събират, обработват и анализират необходимата им информация. Те са вдъхновени творци и личности, които притежават широта на мисленето и богата обща култура.
Всеки зрелостник се стреми да надгражда постоянно знанията и уменията, които притежава – използва свободно два или повече чужди езика, има изградена лична финансова култура и посреща предизвикателствата с предприемачески дух и висока мотивация за личностна реализация.

Учениците на АРТИС работят в сътрудничество с утвърдени специалисти и се радват на международно признание за постиженията си.

Родителите, избрали “Артис” имат готовност и желание да участват в училищния живот. Осъзнават важността на своята роля в живота на децата си, пазят престижа на училището и учителите, отворени са да чуят и съдействат. Спазват училищните правила, сроковете и указанията на преподавателите и ръководството. Подкрепят иновациите в частното образование.

Училищният мениджмънт работи според добродетелите на училището, като вдъхновява и мотивира екипа за реализирането и развитието на визията на „Артис”. Ръководството познава и използва личните качества и умения на всеки член от екипа, дава пространство и подкрепа за лична инициатива, създава, поддържа, комуникира и спазва ясни и точни правила и изисквания за работа, като подкрепя личностното, професионално и кариерно развитие на учителите.

Добродетели

Учим постоянно от опита си и от другите около нас. Ценим многообразието и посрещаме с отворено съзнание новото и различното с добронамереност и толерантност.

Работим за успеха на учениците и престижа на училището. Ценим квалификацията, уменията и отговорността. Уважаваме знанието и труда на всеки.

Свободни сме да правим информиран избор в процеса на обучение и носим отговорност за резултата от него. Търсим активно начини да изразим, аргументираме и проявим себе си.

Изграждаме общност от съмишленици. На базата на толерантно отношение, градим доверие, позитивизъм и уважение един към друг.

Споделяме ясни и точни правила. Спазваме ги с мисълта, че те гарантират хармоничност на учебната среда.

Работим с вяра в потенциала на всяко дете и с уважение към личността му, неговите таланти, заложби и интереси. Влагаме любов и грижа в отношението си към хората, средата и природата.

Изпълваме дните си с радост, творчество, изкуство и естетика. Работим всеотдайно, стремим се всеки ден да даваме най-добро от себе си. Постигаме целите си с любов и лекота.

Сертификати

Дипломата след завършване на 12 клас е равностойна на диплома за средно езиково училище по английски език  и средно училище по изкуства. Тя се подпечатва в МОН, което гарантира нейната валидност и важи за обучение в целия свят.

Зрелостниците на ЧСУ Артис могат да продължат обучението си директно във втори курс на департамент “Изящни изкуства” на НБУ, въз основа на спогодба между двете учебните заведения.

Някои университети и специалности, в които се обучават наши ученици към настоящия момент:

 • Нов Български Университет*(фотография, стенопис, мултимедия и компютърна графика, графичен дизайн)
 • НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ (Фотография)
 • Oxford Brookes University (Graphic design)
 • Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (Социология)
 • Universita di Bologna /Аlma Мater Studiorum
 • Université Paul Valéry – Montpellier (Режисура)
 • Coventry University (BA Hons Media Production)
 • Southampton University UK
 • Royal Conservatoire of Scotland
 • Uniwersytet Warszawski (International relations)
 • Yale school of Drama (Directing Acting)
  Cardiff University (Психология)
 • IED Istituto Europeo di Design Milano (Fashion Styling)
 • IED Istituto Europeo di Design Milano (Интериорен дизайн)  и др.

постижения и

проекти

Учебна среда

и база

База Младост

В „Артис“ посредством хуманни подходи е създадена  спокойна и творческа атмосфера. Развиването на социални умения и емоционална интелигентност вървят ръка за ръка с академичните знания, умения и постижения. Индивидуалността на всеки бива уважена и зачетена като важна част от груповата динамика.

Състезателният дух е стимулиран, без да е натрапен. Регулярно участваме в различни конкурси, олимпиади и др.

Посещенията на културни мероприятия са активна част от училищния живот. Традиционно два пъти в годината организираме едноседмични пленери и ски-училище.

Често ни гостуват интересни личности – писатели, художници и др.

Физическото пространство е така оформено, че да демонстрира постиженията на учениците в областта на изобразителното и дигиталното изкуство. Класните стаи и пространствата са обзаведени комфортно и естетично. Компютърният кабинет е оборудван с високотехнологична техника, изцяло съобразена със спецификата на работата на професионално ниво.

Артис разполага с:

– Просторна и модерна база;

– Компютърен кабинет;

– Контролиран достъп чрез индивидуални чипове и рецепция;

– Видеонаблюдение;

– Осигурена спешна медицинска помощ;

– Медицинска застраховка;

– Кетъринг, ориентиран към здравословна и висококачествена храна;

– Отлични условия за спорт – училището използва две футболни игрища (открити през лятото и отопляеми през зимата)

Документи

Документи за кандидатстване

Вътрешно-нормативни
документи

Учебни планове

Екип

Пламен Натов

Пламен Натов

Управител

Правда Китанова

Правда Китанова

Директор

Screenдshot 2022-03-25 at 17.36

Евдокия Асенова

Заместник-директор учебна дейност

Screenshot 2022-03-25 at 17.36

Кристина Белниколова

Заместник-директор административна дейност

Петя Илиева

ПЕТЯ ИЛИЕВА

Учител по Физическо възпитание и спорт

Георги Москов

Георги Москов

Учител по изобразително изкуство

Милена Иванова

Милена Иванова

Начален учител

Паулина Петрова

Паулина Петрова

Начален учител

Мария Десова

МАРИЯ ДЕСОВА

Учител по информационни технологии, дигитални науки, архитектура и дизайн

Любов Бояджиева

ЛЮБОВ БОЯДЖИЕВА

Рецепционист

Мая

Мая Тодорова

Учител по български език и литература

Ивайло Цветков

Ивайло Цветков

Учител по география

Ралица

РАЛИЦА ТРИФОНОВА

Учител по музика

Иван Вуков

Иван Вуков

Учител по математика и физика

Иво Величков

ИВАЙЛО ВЕЛИЧКОВ

Учител по философия и гражданско образованиe

fptbty

Елизабет Иванова

Начален учител

Валентина Михайлова

Валентина Михайлова

Учител по английски език

Йовко Цанков

Йовко Цанков

Учител по изобразително и приложно изкуство

Screenshot 2021-01-15 at 12.40.32

ДЕЯНА НИКОЛОВА

Учител по английски език

Анжелина Паунова

Анжелина Паунова

Начален учител, сугестопедагог
.

1

Борис Гюров

Учител по италиански език

Karlov

Емил Коларов

Учител по математика

Дарена2

Дарена Желязкова

Учител по английски език

Rada-Poryazova снимка

Рада Порязова

Учител по биология

Мирослава Стоянова снимка

Мирослава Стоянова

Учител по химия, информационни технологии, аудиовизуални изкуства, мениджър маркетинг и реклама

Nikolaeva

Мариана Николаева

Учител по български език и литература

Screenshot 2024-02-21 at 15.09.57

Надя Тимчева

Начален учител

Ulia-Daskalova_photo

Юлия Даскалова

Учител по английски език

Logo_ARTIS_blue

Радослава Петрова

Счетоводител

Toromanova

Милена Тороманова

Учител по английски език

Logo_ARTIS_blue

Емануела Николова

Учител по английски език

V-Lazarov

Веселин Лазаров

Учител по изобразително изкуство и дигитални науки

Обичате да работите с деца, специалист сте, търсите развитие, свобода
и творчество, припознавате визията, мисията и добродетелите ни –
присъединете се към нас.