гимназиален етап

Гимназията за изобразително изкуство, езици и дигитални науки и изкуства.  Изберете професиите на бъдещето.

Какво

ни отличава

Обучението в гимназиалния етап на ЧСУ „Артис“ е насочено към професиите на бъдещето и съпътстващите ги знания и умения. Още от 8.клас развиваме 3-те профила на училището (изобразително изкуство, дигитални науки и изкуства и чужди езици) като по този начин гарантираме задълбочено обучение в областта на изкуството и технологиите, и отлично владеене на английски език. Широката палитра на учебната програма предлага мултидисциплинарна подготовка, касаеща сферите на най-съвременните професионални направления и подпомага избора на учениците, като изгражда мост между средното и висше образование.

Профилирана подготовка

Интегриран подход и съчетаване на профилите изобразително изкуство, чужди езици и технологии – дигитална фотография, дигитално рисуване, 3D моделиране и дизайн, архитектура, графичен и интериорен дизайн, дигитален маркетинг и реклама, проектиране и постпродукция.

Преподавателите

Реализирани професионалнисти художници, архитекти, дизайнери и инженери.

Професионални уъркшопи

Съвместни дейности с изявени професионалисти в света на изящните изкуства и технологиите.

Реализация

Зрелостниците на ЧСУ “Артис” могат да продължат обучението си директно във втори курс на департамент “Изящни изкуства” на НБУ, без полагане на изпит, както и  успешно да продължат обучението си в чужбина.

Проектно базирано
обучение

Работа по проекти у нас и в чужбина.

Какво включва

обучението?

8. клас

Задължителни учебни часове

 • Български
 • Математика
 • Английски – 18 часа седмично
 • Информационни технологии
 • Музика
 • Физическо възпитание и спорт
 • Философия
 • Музика

Допълнителни учебни часове

 • Изобразително изкуство
 • Италиански език
 • Дигитални науки и изкуства по авторска учебна програма
 • – Архитектура
 • – Уеб дизайн
 • – Графичен дизайн
 • Две изнесени художествени практики (пленери)
 • Зимно училище

9. и 10. клас

Задължителни учебни часове

 • Български
 • Математика
 • Английски език
 • Италиански език ( 2-ри чужд език)
 • Информационни технологии
 • История и цивилизация
 • География и икономика
 • Философия, биология и здравно образование
 • Физика и астрономия
 • Химия и опазване на околната среда
 • Музика
 • Физическо възпитание и спорт
 • Информационни технологии

Допълнителни учебни часове

 • Изобразително изкуство
 • Английски език
 • Италиански език
 • Дигитални науки и изкуства по авторска учебна програма:
 • – Дигитално рисуване
 • – Дигитален маркетинг
 • – Дигитални илюстрации
 • – Графичен дизайн и реклама
 • – Дигитална фотография
 • – Концептуален дизайн
 • – Постпродукция – фотография.
 • Две изнесени художествени практики (пленери)
 • Зимно училище

11. и 12. клас

Задължителни учебни часове

 • Български
 • Математика
 • Английски език
 • Италиански език
 • Гражданско образование
 • Физическо възпитание и спорт

Профилиращи учебни часове

 • Изобразително изкуство – Теория на изкуството,  Изкуство и изразни средства, Визуална култура, История на изкуството, Пластична анатомия, Форми и средства за визуална комуникация и критика;
 • Английски език – Устно и писмено общуване, Езикът чрез литературата, Култура и междукултурно общуване, Английска литература; Подготовка за сертификат CAE.
 • Информационни технологии – Дигитални науки и изкуства – Обработка и анализ на данни, Мултимедия, Архитектура, 3D, Дизайн, Дигитално чертане, Въведение в рендеринг, Интериорен дизайн, Уеб дизайн, Постпродукция, Архитектурно презентиране.

Средата

учебна среда рисуване artis
компютърна зала
учебна среда Артис
190208-120128

Средата в училище „Артис” е устойчива, естетична и сигурна. Учители, ученици и родители я сътворяваме заедно. Комбинираме съвременни технологии и изкуство, за да създадем творческа атмосфера и уют (картини, арт инсталации, класическа музика) . Тук общуваме свободно и спокойно, осъзнато изразяваме себе си.

– Просторна и модерна база;

– Компютърен кабинет, оборудван с професионална техника;

– Контролиран достъп чрез индивидуални чипове и рецепция;

– Видеонаблюдение;

– Осигурена спешна медицинска помощ;

– Медицинска застраховка;

– Кетъринг, ориентиран към здравословна и висококачествена храна;

– Отлични условия за спорт – училището използва две футболни игрища (открити през лятото и отопляеми през зимата).

Прием и

такси

Свържете се с нас и запазете час за среща.

Събеседването с родителите е важна стъпка от процеса по прием на нов ученик в ЧСУ Артис, защото ни позволява да се опознаем, да Ви представим концепцията си за обучение и да отговорим на важните за Вас въпроси. Тогава се попълва заявлението за кандидатстване и избираме заедно дата за пробен ден с детето (в учебно време) или входящ комбиниран тест (в неучебно време). При необходимост може да бъде проведена виртуална среща.

Провеждане на пробен ден и интервю с ученика

Интервюто се води от приемна комисия, включваща преподаватели по основните предмети – английски език, български език, математика, изобразително изкуство. Изискване за входно ниво по английски език за 8. клас В1 и за всички класове минимален успех от последния учебен срок – 4,50.

Връщане на отговор

В рамките на три работни дни връщаме отговор дали детето е прието за обучение в ЧСУ Артис.

Записване

След получаване на потвърждение от страна на училището, мястото на детето е гарантирано в рамките на 14 дни, в които родителите мога да го запишат.

Необходими документи

Удостоверение за раждане, здравно-профилактична карта, документ за завършен клас и удостоверение за преместване (за класовете след първи).

Такса

Годишна такса за обучение

7200 €

При заплащане на цялата вноска при записване

Четири вноски по 1850 €

Първата вноска се заплаща при записване на детето.

– 10 % отстъпка при записване на второ дете.

Какво включва таксата за обучение:

 • Учебно-възпитателният процес от 08.30 – 15.15 с включени всички предмети според учебния план;
 • Медицинско обслужване и спешна медицинска помощ;

Такса кандидатстване

100 €

Включва всички процедури, предвидени в приема на нови ученици – провеждане на събеседване с ученика, пробни дни, тестване, индивидуална обратна връзка и последващите административни дейности. Внася се еднократно и не подлежи на възстановяване.

Таксите се заплащат в левовата равностойност по курса на БНБ – на касата на училището или по банков път*

ЧСУ Артис предоставя възможност за получаване на пълна стипендия „Държавно финансиране“ на определен брой ученици. Стипендията се отпуска на ученици, които отговарят на утвърдени критерии. Повече информация за стипендията може да намерите тук.

Допълнителни

услуги

Такса за транспорт

Осъществява се от и до адрес на клиента по предварително съгласуван маршрут. Таксата се определя от обслужващата фирма в началото на всяка учебна година и се заплаща отделно от таксата за обучение.

Храна

Включва обяд и следобедна закуска с избор на храна по комбинирано или вегетарианско меню. Таксата се определя от обслужващата фирма в началото на всяка учебна година и се заплаща отделно от таксата за обучение.

Клубове по интереси

Творчески, спортни и научни занимания, чрез клубове по неформално образование към Юнити Академия.

Нови

публикации