Артис

Иновативно Частно СУ по изкуства и чужди езици

Хуманни подходи. Дигитални технологии.
Проектнобазирано учене. Развитие на творческото мислене.

Какво

ни отличава

Сугестопедия

Училището е вписано в регистъра на иновативните училища с проект „Въвеждане на сугестопедията като метод на преподаване в начален етап“.

Изобразително изкуство

Интегриран процес, който стимулира творческото мислене и способността за изразяване на нови идеи.

Дигитални технологии

Предоставя познания и дава умения за професиите на бъдещето, като същевременно надгражда съществуващите образователни програми.

Езиково обучение

Интензивно изучаване на чужди езици – водещ чужд език английски и втори италиански. Хуманен подход, творчество и високи академични резултати.

Развиване на
“Уменията на 21 век”

Креативно и критично мислене, сътрудничество, комуникация, техническа грамотност, гъвкавост, инициативност.

Гордеем се с нашите учители

Висококвалифицирани и мотивирани специалисти, с любов, внимание и уважение към личността на всяко дете изграждат навици, създават умения, образоват и възпитават нашите ученици.

Образователни

етапи

home-image-1

Предучилищен етап

Предназначен за деца на възраст 5-6 години. Осигуряване на плавен преход към първи клас в любяща и позитивна атмосфера с акцент върху социалните умения и емоционалната интелигентност.

Начален етап

Обхваща 1-4 клас. Разгръщане потенциала и таланта на децата в условия на радост и свобода, чрез използване на сугестопедичния метод на обучение.

home-image-2
home-image-3

Прогимназиален етап

Обхваща 5-7 клас. Развиване на “Уменията на 21 век” – креативно и критично мислене, сътрудничество, комуникация, техническа грамотност, гъвкавост, инициативност.

Гимназиален етап

Обхваща 8-12 клас. Гимназията за изобразително изкуство, езици и технологии.

Изберете професиите на бъдещето.

home-image-4

Средата

Средата в училище „Артис” е устойчива, естетична и сигурна. Учители, ученици и родители я сътворяваме заедно. Комбинираме съвременни технологии и изкуство, за да създадем творческа атмосфера и уют (картини, арт инсталации, класическа музика). Тук общуваме свободно и спокойно, осъзнато изразяваме себе си.

home-image-6
home-image-7
home-image-8
home-image-9

Нови

публикации