гимназиален етап

Гимназията за изобразително изкуство, езици и технологии.    Изберете професиите на бъдещето.

Какво

ни отличава

Обучението в гимназиалния етап на ЧСУ „Артис“ е насочено към професиите на бъдещето. Целенасочено се подпомага избора на учениците, като се изгражда мост между средното и висше образование:

Интегриран подход

Комбиниран профил изобразително изкуство, английски език и технологии – дигитална и художествена фотография, дигитален дизайн и проектиране, анимация.

Преподавателите

Реализирани професионалнисти художници, архитекти, дизайнери и инженери.

Професионални уъркшопи

Съвместни дейности с изявени професионалисти в света на изящните изкуства и технологиите.

Реализация

Зрелостниците на ЧСУ „Артис“ могат да продължат обучението си директно във втори курс на департамент “Изящни изкуства” на НБУ, без полагане на изпит, както и  успешно да продължат обучението си в чужбина.

Проектнобазирано
обучение

Работа по проекти у нас и в чужбина.

Какво включва

обучението?

8 клас

Задължителни учебни часове

 • Български
 • Математика
 • Английски
 • Информационни технологии
 • Музика
 • Физическо възпитание и спорт
 • Философия
 • Музика

Допълнителни учебни часове

 • Изобразително изкуство,
 • Английски език,
 • Италиански език,
 • Дигитални науки по авторска програма на „Артис“
 • Архитектура
 • Интериорен дизайн
 • Графичен и web-дизайн
 • Дигитална фотография
 • Виртуална реалност
 • 3D моделиране.

9 и 10 клас

Задължителни учебни часове

 • Български
 • Математика
 • Английски език
 • Информационни технологии
 • История и цивилизация
 • География и икономика
 • Философия, биология и здравно образование
 • Физика и астрономия
 • Химия и опазване на околната среда
 • Музика
 • Физическо възпитание и спорт
 • Информационни технологии

Допълнителни учебни часове

 • Изобразително изкуство,
 • Английски език,
 • Италиански език,
 • Дигитални науки по авторска програма на „Артис“
 • Архитектура
 • Интериорен дизайн
 • Графичен и web-дизайн
 • Дигитална фотография
 • Виртуална реалност
 • 3D моделиране.

Средата

home-image-6
home-image-7
home-image-8
home-image-9

Средата в училище „Артис” е устойчива, естетична и сигурна. Учители, ученици и родители я сътворяваме заедно. Комбинираме съвременни технологии и изкуство, за да създадем творческа атмосфера и уют (картини, арт инсталации, класическа музика) . Тук общуваме свободно и спокойно, осъзнато изразяваме себе си.

 • Просторни и модерни база;
 • Отлични условия за спорт;
 • Кетърниг ориентиран към здравословна и висококачествена храна;
 • Контролиран достъп до сградите чрез индивидуални чипове;
 • Изградено видео-наблюдение;
 • Пропусквателен режим чрез рецепция;
 • Осигурена спешна медицинска помощ към Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда;
 • Медицинска застраховка.

Прием и

такси

Свържете се с нас и запазете час за среща.

Събеседването с родителите е важна стъпка от процеса по прием на нов ученик в ЧСУ Артис, защото ни позволява да се опознаем, да ви представим концепцията си за обучение и да отговорим на важните за вас въпроси. Тогава се попълва заявлението за кандидатстване и избираме заедно дата за пробен ден с детето (в учебно време) или входящ комбиниран тест (в неучебно време). При необходимост може да бъде проведена виртуална среща.

Провеждане на пробен ден и обследване на детето

Обследването се води от приемна комисия, включваща преподаватели по основните предмети – английски език, български език, математика, изобразително изкуство. Изискване за входно ниво по английски език В1 и минимален бал от последния учебен срок – 4,50.

Връщане на отговор

В рамките на три работни дни връщаме отговор дали детето е прието за обучение в ЧСУ Артис.

Записване

След получаване на потвърждение от страна на училището, мястото на детето е гарантирано в рамките на 14 дни, в които родителите мога да го запишат.

Необходими документи

Удостоверение за раждане, здравно-профилактична карта, документ за завършен клас и удостоверение за преместване (за класовете след първи).

Такса

Годишна такса за обучение

5240 €

При заплащане на цялата вноска при записване

5340 €

При заплащане на четири равни вноски – м. юни, м. септември, м. декември и м. март. Първата вноска се заплаща при записване на детето. При записване след края на м. юни, се заплащат първата и втората вноска.

– 20 % отстъпка при записване на второ дете.

Какво включва таксата за обучение:

 • Учебно-възпитателният процес от 08.30 – 16.30 с включени всички предмети според учебния план;
 • Необходимите учебници;
 • Обяд и следобедна закуска;
 • Медицинско обслужване и спешна медицинска помощ;

Такса обследване

50 €

Внася се еднократно и не подлежи на възстановяване. Дължима е при провеждането на входящото обследване. Покрива разходите за разглеждане на документи, обследването, както и последващите административни дейности.

Такса пробен ден от 2-4 клас

50 €

Внася се еднократно и не подлежи на възстановяване. Дължима е при провеждането пробния ден.

Таксите се заплащат в левовата равностойност по курса на БНБ – на касата на училището или по банков път*

Допълнителни

услуги

Такса за транспорт

Осъществява се от и до адрес на клиента по предварително съгласуван маршрут. Налична е и директна линия между двете сгради на училището. Таксите се определя от обслужващата фирма в началото на всяка учебна година и се заплаща отделно от таксата за обучение.

Пленери и зимно училище

Заплащат се допълнително стойността на настаняването, транспорта и използването на спортни съоръжения.

Клубове по интереси

Творчески, спортни и научни занимания, чрез клубове по неформално образование към Юнити Академия.

Нови

публикации