за училището

Мисия и

Добродетели

Мисия

Да запазим естествената любов на децата към ученето и да утвърдим изкуството като неотменна част от образователния процес.

Визия

Училище „Артис“ мотивира и поощрява развитието на децата, като запазва и използва естествените им нагласи за учене. Всеки член на общността ни живее с добродетелите на училището: Хармония в средата и отношенията, Развитие, Вдъхновение, Професионализъм, Свобода и отговорност, Сътрудничество и Принадлежност. В училище „АРТИС” изкуството, чуждите езици и технологиите са средство за постигане на хармония, успешна реализация и свобода.

“АРТИС” използва хуманнни и иновативни подходи в обучението. Развиваме и прилагаме сугестопедичния метод на обучение, тъй като той е доказано най-доброто българско постижение в световната педагогика. Включваме проектнобазирно учене като адекватен начин за развиване на интердисциплинарно знание и връзка с реалния живот. Изграждаме „АРТИС” като привлекателно място за изява и творчество.

Училището взаимодейства на национално и международно ниво с други образователни институции, неправителствени и бизнес организации.

Обучението при нас е основано на индивидуален подход, така че да развиваме личността на всеки ученик.

Екипът на „Артис” се състои от висококвалифицирани и мотивирани специалисти, които с любов, внимание и уважение към личността на всяко дете изграждат навици, създават умения, образоват и възпитават нашите ученици.

Учителят в „Артис” е отговорен, непрекъснато се усъвършенства, следи актуалната информация, свързана с неговата работа. Всеки учител вижда учебния материал глобално и подхожда творчески, за да го направи достъпен и интересен за всяко дете, като умее да свързва дълбоките познания по учебния предмет с реалния живот.

Учениците в „Артис” споделят добродетелите и мисията на училището и живеят с тях. Те са отговорни, съпричастни и ангажирани, растат като граждани на света, с активна позиция, уверени в собствените си сили.

Учениците на „Артис” се възпитават в дух на толерантност, взаимопомощ, уважение, подкрепа и доверие към всеки член на общността. Умеят самостоятелно да организират времето си и спазват споделените правила. Ясно изразяват и защитават собствена позиция. Сътворяват и развиват проекти, индивидуално или в група. Умеят да събират, обработват и анализират необходимата им информация. Те са вдъхновени творци и личности, които притежават широта на мисленето и богата обща култура.
Всеки зрелостник се стреми да надгражда постоянно знанията и уменията, които притежава – използва свободно два или повече чужди езика, има изградена лична финансова култура и посреща предизвикателствата с предприемачески дух и висока мотивация за личностна реализация.

Учениците на АРТИС работят в сътрудничество с утвърдени специалисти и се радват на международно признание за постиженията си.

Родителите, избрали “Артис” имат готовност и желание да участват в училищния живот. Осъзнават важността на своята роля в живота на децата си, пазят престижа на училището и учителите, отворени са да чуят и съдействат. Спазват училищните правила, сроковете и указанията на преподавателите и ръководството. Подкрепят иновациите в частното образование.

Училищният мениджмънт работи според добродетелите на училището, като вдъхновява и мотивира екипа за реализирането и развитието на визията на „Артис”. Ръководството познава и използва личните качества и умения на всеки член от екипа, дава пространство и подкрепа за лична инициатива, създава, поддържа, комуникира и спазва ясни и точни правила и изисквания за работа, като подкрепя личностното, професионално и кариерно развитие на учителите.

Добродетели

Учим постоянно от опита си и от другите около нас. Ценим многообразието и посрещаме с отворено съзнание новото и различното с добронамереност и толерантност.

Работим за успеха на учениците и престижа на училището. Ценим квалификацията, уменията и отговорността. Уважаваме знанието и труда на всеки.

Свободни сме да правим информиран избор в процеса на обучение и носим отговорност за резултата от него. Търсим активно начини да изразим, аргументираме и проявим себе си.

Изграждаме общност от съмишленици. На базата на толерантно отношение, градим доверие, позитивизъм и уважение един към друг.

Споделяме ясни и точни правила. Спазваме ги с мисълта, че те гарантират хармоничност на учебната среда.

Работим с вяра в потенциала на всяко дете и с уважение към личността му, неговите таланти, заложби и интереси. Влагаме любов и грижа в отношението си към хората, средата и природата.

Изпълваме дните си с радост, творчество, изкуство и естетика. Работим всеотдайно, стремим се всеки ден да даваме най-добро от себе си. Постигаме целите си с любов и лекота.

Сертификати

Дипломата след завършване на 12 клас е равностойна на диплома за средно езиково училище по английски език  и средно училище по изкуства. Тя се подпечатва в МОН, което гарантира нейната валидност и важи за обучение в целия свят.

Зрелостниците на ЧСУ Артис могат да продължат обучението си директно във втори курс на департамент “Изящни изкуства” на НБУ, въз основа на спогодба между двете учебните заведения.

Някои от университети и специалности, в които се обучават наши ученици към настоящия момент:

 • Нов Български Университет*(фотография, стенопис, мултимедия и компютърна графика, графичен дизайн)
 • НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ (Фотография)
 • Oxford Brookes University (Graphic design)
 • Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (Социология)
 • Universita di Bologna /Аlma Мater Studiorum
 • Université Paul Valéry – Montpellier (Режисура)
 • Coventry University (BA Hons Media Production)
 • Southampton University UK
 • Royal Conservatoire of Scotland
 • Uniwersytet Warszawski (International relations)
 • Yale school of Drama (Directing Acting)
  Cardiff University (Психология)
 • IED Istituto Europeo di Design Milano (Fashion Styling)
 • IED Istituto Europeo di Design Milano (Интериорен дизайн)  и др.

постижения и

проекти

Учебни

бази

База Младост

База Иван Вазов

 • Просторни и модерни база;
 • Отлични условия за спорт;
 • Кетърниг ориентиран към здравословна и висококачествена храна;
 • Контролиран достъп до сградите чрез индивидуални чипове;
 • Изградено видео-наблюдение;
 • Пропусквателен режим чрез рецепция;
 • Осигурена спешна медицинска помощ към Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда;
 • Медицинска застраховка.

Документи

Договори и формуляри

Втършено-нормативни
документи

Предоставяни услуги
от ЧСУ Артис

Учители

Пламен Натов

Пламен Натов

Управител

Правда Китанова

Правда Китанова

Директор на ЧСУ „АРТИС“

Aksi

Аксиния Стаменкова

Сугестопедагог, учител по английски език

Валентина Михайлова

Валентина Михайлова

Учител по английски език

Maria Peeva

Мария Пеева

Учител по английски език

Георги Москов

Георги Москов

Преподавател по изобразително изкуство

lyceus-artis

Донка Иванова

Преподавател по философия в гимназиален етап

Кристина Станкова

Кристина Станкова

Начален учител

Ивайло Найденов

Ивайло Найденов

Преподавател по история и цивилизация в прогимназиален и гимназиален етап

Иван Вуков

Иван Вуков

Преподавател по математика и физика

lyceus-artis

Илияна Овчарова

Преподавател по Информационни технологии, Дигитални науки, Архитектура и Дизайн.

Йовко Цанков

Йовко Цанков

Преподавател по изобразително изкуство.

Катина Цолова

Катина Цолова

Начален учител

Лили Симеонова

Лили Симеонова

Учител по призвание и душа, заместник-директор.

Лили Тантилова

Лилия Тантилова

Начален учител

Мая

Мая Тодорова

Преподавател по български език и литература в прогимназиален и гимназиален етап

Милена Иванова

Милена Иванова

Учител по английски език

Петя Илиева

Петя Илиева

Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Ралица

Ралица Трифонова

Преподавател по музика

67975692_340116446875217_235373484950159360_n

Сотион Вело

Преподавател по английски език

Мария Десова

Мария Десова

Преподавател по информационни технологии, дигитални науки, архитектура и дизайн

Руска Марковска

Руска Марковска

Сугестопедагог, преподавател по изобразително изкуство

Таня Бъчварова

Таня Бъчварова

Преподавател по английски език в гимназиален курс

Антония Христова

Антония Христова

Начален учител

Стефка Цанева - счетоводител

Стефка Цанева

Счетоводител

Любов Бояджиева

Любов Бояджиева

Рецепционист Иван Вазов

liliana

Лиляна Стоянова

Преподавател по география и икономика

Обичате да работите с деца, специалист сте, търсите развитие, свобода
и творчество, припознавате визията, мисията и добродетелите ни –
присъединете се към нас.