Прогимназиален етап

Развиване на “Уменията на 21 век” – креативно и критично мислене, сътрудничество, комуникация, техническа грамотност, гъвкавост, инициативност.

Какво

ни отличава

Във възрастта от пети до седми клас децата попадат в една нова за тях училищна среда – среда, която изисква повече самостоятелност, индивидуални и групови проекти, поемане на отговорност. Това е моментът, в който успехът вече започва да има реално значение за бъдещото развитие на учениците и изборите, които им предстои да направят. Благодарение на устойчивите знания, получени от първи до четвърти клас, учениците на ЧСУ „Артис“, преминават плавно и уверено в този нов етап от тяхното обучение, като той се надгражда с:

Интегриран подход

Комбинирано изучаване на изобразително изкуство, чужди езици и дигитални технологии по учебна програма разработена от “Телерик”.

Чужди езици

Изучаване на два чужди езика – интензивно изучаване на английски език и втори чужд език – италиански.

Проектнобазирано
обучение

Работа по проекти у нас и в чужбина.

Какво включва

обучението?

5 и 6 клас

Задължителни учебни часове

 • Български език и литература
 • Английски език
 • Математика
 • Информационни технологии
 • История и цивилизация
 • География и икономика
 • Човекът и природата
 • Музика
 • Изобразително изкуство
 • Технологии и предприемачество
 • Физическо възпитание и спорт

Допълнителни учебни часове

 • Английски език
 • Италиански език
 • Изобразително изкуство
 • Дигитални технологии по програма в сътрудничество с “Телерик”
 • Самоподготовка
 • Участие в два пленера и зимно училище.

7 клас

Задължителни учебни часове

 • Български език и литература
 • Математика
 • Информационни технологии
 • История и цивилизация
 • География и икономика
 • Биология
 • Химия
 • Физика
 • Музика
 • Изобразително изкуство
 • Технологии и предприемачество
 • Физическо възпитание и спорт.

Допълнителни учебни часове

 • Английски език
 • Италиански език
 • Изобразително изкуство
 • Засилена подготовка за матурите
 • Участие в два пленера и зимно училище.

Средата

home-image-6
home-image-7
home-image-8
home-image-9

Средата в училище „Артис” е устойчива, естетична и сигурна. Учители, ученици и родители я сътворяваме заедно. Комбинираме съвременни технологии и изкуство, за да създадем творческа атмосфера и уют (картини, арт инсталации, класическа музика) . Тук общуваме свободно и спокойно, осъзнато изразяваме себе си.

 • Просторни и модерни база;
 • Отлични условия за спорт;
 • Кетърниг ориентиран към здравословна и висококачествена храна;
 • Контролиран достъп до сградите чрез индивидуални чипове;
 • Изградено видео-наблюдение;
 • Пропусквателен режим чрез рецепция;
 • Осигурена спешна медицинска помощ към Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда;
 • Медицинска застраховка.

Прием и

такси

Свържете се с нас и запазете час за среща.

Събеседването с родителите е важна стъпка от процеса по прием на нов ученик в ЧСУ Артис, защото ни позволява да се опознаем, да ви представим концепцията си за обучение и да отговорим на важните за вас въпроси. Тогава се попълва заявлението за кандидатстване и избираме заедно дата за пробен ден с детето (в учебно време) или входящ комбиниран тест (в неучебно време). При необходимост може да бъде проведена виртуална среща.

Провеждане на пробен ден и обследване на детето

Освен определяне на способността на детето за интеграция, адаптивност и работа в група, се определя и входното му ниво по английски език, прави се проверка на познанията му по математика и български език.

Връщане на отговор

В рамките на три работни дни връщаме отговор дали детето е прието за обучение в ЧСУ Артис.

Записване

След получаване на потвърждение от страна на училището, мястото на детето е гарантирано в рамките на 14 дни, в които родителите мога да го запишат.

Необходими документи

Удостоверение за раждане, здравно-профилактична карта, документ за завършен клас и удостоверение за преместване (за класовете след първи).

Такса

Годишна такса за обучение

5240 €

При заплащане на цялата вноска при записване

5340 €

При заплащане на четири равни вноски – м. юни, м. септември, м.декември и м. март. Първата вноска се заплаща при записване на детето. При записване след края на м. юни, се заплащат първата и втората вноска.

– 20 % отстъпка при записване на второ дете.

Какво включва таксата за обучение:

 • Учебно-възпитателният процес от 08.30 – 16.30 с включени всички предмети според учебния план;
 • Необходимите учебници;
 • Обяд и следобедна закуска;
 • Медицинско обслужване и спешна медицинска помощ;

Такса обследване

50 €

Внася се еднократно и не подлежи на възстановяване. Дължима е при провеждането на входящото обследване. Покрива разходите за разглеждане на документи, обследването, както и последващите административни дейности.

Такса пробен ден  5 – 7 клас

50 €

Внася се еднократно и не подлежи на възстановяване. Дължима е при провеждането пробния ден.

Таксите се заплащат в левовата равностойност по курса на БНБ – на касата на училището или по банков път*

Допълнителни

услуги

Такса за транспорт

Осъществява се от и до адрес на клиента по предварително съгласуван маршрут. Налична е и директна линия между двете сгради на училището. Таксите се определя от обслужващата фирма в началото на всяка учебна година и се заплаща отделно от таксата за обучение.

Пленери и зимно училище

Заплащат се допълнително стойността на настаняването, транспорта и използването на спортни съоръжения.

Клубове по интереси

Творчески, спортни и научни занимания, чрез клубове по неформално образование към Юнити Академия.

Нови

публикации