ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

european projects

2002-2005 “Влияние на религията върху изкуството” и “Занаяти и технологии” с партньори от Италия, Белгия, Финландия и Румъния. Нашата работа бе високо оценена както от отговорните организации, така и от нашите партньори, които ни избраха за домакини на 4 срещи по проектите. Партньор в проектите бе район Триадица.

2006  Е-twinning проект “Визуална поезия” с училище по изкуства от Атина – Гърция.

2005-2008 “Идентичност” с партньори от Великобритания и Полша. За резултатите от работата ни по този проект ЧСУ “Артис” е включено в Компендиума за 200-те най-добри практики в Европа, съставен от Европейската Комисия в Брюксел и в EUCLID – the UK Contact point for the European year of Intercultural Dialogue 2008. Партньор в проекта бе район Триадица. 

2008 Е-twinning проект „Годините, които промениха историята на Европа през 20 век” с партньор Научно-технологичния лицей „Ферми” от гр. Мантуа  – Италия. 

2008 Е-twinning проект “„Европейска фото-галерия.” с партньори училища от цяла Европа.

2008-2010 Координатори по проект „Олимпийските ценности като основа за интеркултурния диалог” с партньори от Гърция, Великобритания, Белгия, Холандия и Италия. Проектът включва над 7000 ученици от 7 европейски училища и предизвиква изключителен интерес в отговорните органи, медиите и участниците. Наш партньор в него е Столична община, където през м. октомври 2008 г. се провежда официалното откриване. 

2010-2012 Координатори по проект „Мозайка – Седемте чудеса на нашия град” с партньори от Гърция, Великобритания, Белгия, Холандия, Италия, Испания и Португалия. Проектът включва 9 европейски училища с около 10 000 ученици. Наш партньор в него е Столична община, където през м. октомври 2010 г. се провежда официалното откриване.

2012-2014 Координатори по проект „Ролеви модели на нашата европейска идентичност” с партньори от Гърция, Великобритания, Белгия, Холандия, и Испания. 

2015-2017 Партньори по проект Еразъм+ „Природни паркове” с училища от Испания, Полша, Гърция и Италия.

2016 Спечелен конкурс за графично лого по проект Еразъм 

2018 Училище посланик на Мира – участие в Световен пробег на мира. Посрещане на факела

2018 Ученически конкурс за рисунки, посветени на темата: „Мир“. След журиране на Комисия с представител на Министерство на образованието и науката, 1-во място в категория 5-7 клас.