Авторски картички посветени на гр. София

Изработка на авторски картички от ученици на училище “Артис”, посветени на гр. София.

Художествен проект!