Патронен празник

Продължаваме да споделяме с вас още от вълнуващите преживявания по повод патронния ни празник.
На голямата ни училищна сцена, свидетел на безброй артистични изяви, тържествено наградихме учениците за високо оценените им постижения в различни дисциплини като изобразително изкуство, спорт, творческо писане, проектни дейности, както и за специално отношение към учебния процес.
Вече 23 години, на 21 ноември, по традиция се събираме всички заедно, учители и ученици, като едно голямо сплотено семейство. Припомнихме си откъде сме тръгнали, пътят извървян до днес и разбира се помечтахме за бъдещето.