Ден на европейските езици

Отбелязахме и Деня на европейските езици – 26 септември, с много интересна викторина, която направихме с по-големите ни ученици. И така, под формата на въпроси и отговори учениците научиха интересни факти за многообразието и богатството на езиците в Европа.

Насърчаваме изучаването на чужди езици, защото вярваме, че така опознаваме и оценяваме различните културни ценности и националности. А когато ученето е и с правилния подход, усвояването на чуждия език се превръща в радостно преживяване.