Високи постижения в състезание “Аз, природата и светът”

Гордеем се с постигнатите резултати на нашите ученици! Те участваха в състезанието “Аз, природата и светът” за ученици в начален етап към Сдружението на българските начални учители (СБНУ).

50% от участвалите ученици на ЧСУ АРТИС се класираха с максимален брой точки.

Тестът включваше задачи, съобразени с възрастта на учениците, по предметите Родинознание, Човекът и природата и Човекът и обществото.