Пленер Русе – Избрани моменти

Здравейте, приятели на изкуството🎨! Днес споделяме с вас моменти от нашия незабравим пленер в Русе. С нашите талантливи ученици и учители на ЧСУ “Артис”, преживяхме дни, пълни с вдъхновение и творчество. С градската архитектура като източник на идеи и река Дунав като източник на спокойствие, нашите ученици създадоха произведения, които ще ви впечатлят! 🌆🖌️
Вижте как малката Виена – Русе, ни обгръща с богатството на своята архитектура и природа. Изкуството се преплита с историята, и резултатите са великолепни! 🏛️✨

#Творчество #Изобразително Изкуство #Русе #Вдъхновение