Каузата на съвременния будител

В ЧСУ Артис се проведе вътрешноучилищен конкурс на тема: “Каузата на съвременния будител”, в който най-добрите ученици бяха отличени. 

С радост споделяме и постиженията на наши ученици и в Национално състезание за речеви и говорни умения на английски език, като 2-ма от тях стигнаха до областен кръг, а Мартин Младенов от 11.клас завърши 7-и в състезанието.🙂

Представяме ви част от мислите на децата:

“Съвременният будител е човек, който съчетава в себе си знание, толерантност и активно участие в обществото”.

Максим Тодоров 6.клас

Съвременният будител трябва да събуди любопитството ни да опознаем света. Да ни накара да развием способностите и талантите си. 

Татяна Стефанова 5.клас

“Мисията на съвременния будител е от съществено значение за оцеляването на нашата планета.

Никола Кръстев 8 Б клас

 “За мен будителят, дали сега или преди,  е тук с една и съща кауза: Да ни пробуди и да разгърне нашите възможности.”

Белослава Иванова, 7 клас

“Каузата на едно ръководство е да направи България по-могъща и забележима държава! Според мен всеки човек може да стане будител!” 

Ния Китанова 5.клас