Вдъхновение и иновации с професор Шурелов

В Деня на дигиталното творчество в ЧСУ “Артис”, имахме изключителната чест и удоволствие да посрещнем професор Шурелов, който сподели своите знания и вдъхновение с нашите ученици и учители. Събитието беше изпълнено със сесии, насочени към развитие на цифрови умения, креативност и иновационен подход в образованието.

Професор Шурелов представи редица теми, свързани с последните тенденции в дигиталното изкуство и технологиите, като се фокусира върху важността на адаптивността и постоянното учене в бързо променящата се цифрова среда. Представи свои проекти и инсталации. Неговите мисли и съвети осветиха пътя ни към разбиране на това как технологиите могат да бъдат използвани за създаване на изкуство и нови форми на изразяване.