Какво ни отличава

Уменията на 21 век

В „Артис“ работим целенасочено за развитието на Уменията. Чрез изкуството,
технологиите, екипната работа, проектите, Ученическият съвет, дискусиите и
споделянето се стремим всеки час да провокира критично мислене и
креативност, любознателност и желание за развитие.

Терминът „Умения на 21-ви век“ се отнася до широк набор от знания, умения, работни навици и характерни черти, за които се смята от преподавателите, училищните реформатори и работодателите, че са от критично значение за успеха в днешния свят. Като цяло Уменията на 21-ви век могат да бъдат приложени във всички образователни и кариерни области през целия живот на ученика. Това са 12 уникални умения, които дават предимство на тези, които ги притежават в съвременния изключително конкурентен свят, и условно са разпределени в три основни категории:

Умения за учене

Критично мислене; Креативно мислене; Сътрудничество; Комуникация. Тези умения дават знание на учениците за менталните процеси, необходими за адаптиране и израстване в съвременната работна среда.

Грамотност

Грамотност относно информацията и нейните носители; Техническа грамотност. Това са критично важните умения за различаване на факти, публикуване на собствени авторски текстове и технологията зад това. Има силен акцент върху определянето на надеждни източници и фактическа информация, за да могат учениците да ги отсяват от дезинформацията, която наводнява интернет.

Житейски умения

Гъвкавост; Инициативност; Социални умения; Продуктивност; Лидерство. Умения насочени към нематериалния аспект на човешкия живот. Те се фокусират както върху личните, така и върху професионалните качества.

Нови

публикации