Начален етап

Разгръщане потенциала и таланта на децата в условия на радост и свобода, чрез използване на сугестопедичния метод на обучение.

Какво

ни отличава

Училище „Артис“ е вписано в регистъра на иновативните училища с проекта „Въвеждане на сугестопедията като метод на преподаване в начален етап“.

Сугестопедичният метод на обучение е приложение на науката Сугестология в педагогиката. Създаден е от проф. д-р Лозанов и е признат от Юнеско за висш метод на преподаване. Сугестопедичният метод е най-добре развит при ученето на чужди езици и в началното ограмотяване в четене и писане.

Училищната сугестопедия има своите специфики, произтичащи от възрастта на обучаемите и продължителността на учебния процес. Това налага по-различен подход при прилагането на принципите, средствата и „законите“ на сугестопедията, базиран върху детската психология и фази на развитие.

Ние сме екип от професионалисти, припознали тази методика за ефективна в обучението на деца и работим ежедневно за нейното развитие и усъвършенстване. Създаваме множество сугестопедични материали (учебници по английски език, помагала, читанки, табла) под ръководството на нашите ментори – сугестопедагози и сътрудници на проф. д-р Лозанов в института по Сугестология.

За нас е от огромно значение работата в екип с родителите (особено тези на първокласниците), за да бъде максимално ефективен сугестопедичният процес. Ролята на родителите е много значима за малките ученици и е добре семейството да е припознало и подкрепило иновацията. В тази връзка организираме обучения, чрез които да запознаем родителите с методиката и да обсъждаме различни казуси.

Целият учебно-възпитателен процес е базиран върху:

Глобални теми

Завишен обем на учебния материал спрямо класическата педагогика, чрез глобализиране на учебния материал и създаване на междупредметни връзки.

Устойчивост

Усвояване на знания с лекота, в позитивна атмосфера. Устойчивост и трайност на знанията.

Ускорено начално
ограмотяване в четене
и писане

Общуване

Грижа за развитие на висока култура на общуване.

Себеизразяване

Стимулиране на автентичното себеизразяване.

Мотивация

Учениците демонстрират висока мотивация за учене и позитивно отношение към учебния процес.

Увереност

Учениците се чувстват оценени и подкрепени, уверени са в собствените си способности.

Изкуство

Интегриране на изкуството в учебния процес. Увеличен брой часове по изобразително изкуство.

Атмосфера

на приятелство и толерантност.

Чужд език

Интензивно изучаване на английски език – 10 часа седмично.

Клубове по интереси и занималня

Всеки ден след учебните часове.

Какво включва

обучението?

Задължителни учебни часове

 • Български език и литература
 • Математика
 • Околен свят
 • Музика
 • Изобразително изкуство
 • Технологии и предприемачество
 • Физическо възпитание и спорт

Допълнителни учебни часове

 • Английски език
 • Изобразително изкуство
 • Самоподготовка
 • Зимно училище
 • Занимания по интереси
 • Една изнесена художествена практика (пленер)

Средата

DSC_0161-1
учебна среда в клас
DSC_0181-1
190208-120128

Средата в училище „Артис” е устойчива, естетична и сигурна. Учители, ученици и родители я сътворяваме заедно. Комбинираме съвременни технологии и изкуство, за да създадем творческа атмосфера и уют (картини, арт инсталации, класическа музика) . Тук общуваме свободно и спокойно, осъзнато изразяваме себе си.

– Просторна и модерна база;

– Компютърен кабинет, оборудван с професионална техника;

– Контролиран достъп чрез индивидуални чипове и рецепция;

– Видеонаблюдение;

– Осигурена спешна медицинска помощ;

– Медицинска застраховка;

– Кетъринг, ориентиран към здравословна и висококачествена храна;

– Отлични условия за спорт – училището използва две футболни игрища (открити през лятото и отопляеми през зимата).

Прием и

такси

І клас

Приемът за първи клас се извършва на база на психологическа и педагогическа диагностика за училищна готовност.

Свържете се с нас и запазете час за среща.

Събеседването с родителите е важна стъпка от процеса по прием на нов ученик в ЧСУ Артис, защото ни позволява да се опознаем, да Ви представим концепцията си за обучение и да отговорим на важните за Вас въпроси. Тогава се попълва заявлението за кандидатстване и избираме заедно дата за интервю със детето. При необходимост може да бъде проведена виртуална среща.

Провеждане на интервю с детето

Интервюто се провежда, след като заедно сме определили дата при първата ни среща с родителите. Води се от опитен начален педагог, като се определя училищната готовност на детето.

Връщане на отговор

В рамките на три работни връщаме отговор дали детето е прието за обучение в ЧСУ „Артис“.

Записване

След получаване на потвърждение от страна на училището, мястото на детето е гарантирано в рамките на 14 дни, в които родителите мога да го запишат.

ІІ – ІV клас

При наличие на свободни места в класовете от 2-ри до 4-ти се осъществява прием след проведен пробен ден на детето в ЧСУ “Артис”.

Свържете се с нас и запазете час за среща.

По време на тази първа среща, родителите попълват заявлението за кандидатстване за прием и заедно определяме дата за провеждането на пробен ден с детето (в учебно време) или входящ комбиниран тест (в неучебно време).

Провеждане на пробен ден с детето

Целта е да се определи способността на детето за интеграция, адаптивност и работа в група. Също така се проверява и нивото на усвоените към момента знания и умения по български език и математика, отговарящи на изискванията на МОН за съответния клас.

Връщане на отговор

В рамките на три работни връщаме отговор дали детето е прието за обучение в ЧСУ Артис.

Записване

След получаване на потвърждение от страна на училището, мястото на детето е гарантирано в рамките на 14 дни, в които родителите мога да го запишат.

Необходими документи

Удостоверение за раждане, здравно-профилактична карта, документ за завършен клас и удостоверение за преместване (за класовете след първи).

Такса

Годишна такса за обучение

5800 €

При заплащане на цялата вноска при записване

Четири вноски по 1500 €

Първата вноска се заплаща при записване на детето.

– 10 % отстъпка при записване на второ дете.

Какво включва таксата за обучение:

 • Учебно-възпитателният процес от 08.30 – 16.30 с включени всички предмети според учебния план;
 • Необходимите учебници;
 • Сутрешна закуска (сезонни плодове);
 • Медицинско обслужване и спешна медицинска помощ

Такса кандидатстване

50 €

Включва всички процедури, предвидени в приема на нови ученици – провеждане на събеседване с ученика, тестване, индивидуална обратна връзка и последващите административни дейности. Внася се еднократно и не подлежи на възстановяване.

Такса пробен ден  2 – 4 клас

50 €

Внася се еднократно и не подлежи на възстановяване. Дължима е при провеждането пробния ден.

Таксите се заплащат в левовата равностойност по курса на БНБ – на касата на училището или по банков път*

Допълнителни

услуги

Транспорт

Осъществява се от и до адрес на клиента по предварително съгласуван маршрут.  Таксата се определя от обслужващата фирма в началото на всяка учебна година и се заплаща отделно от таксата за обучение.

храна

Включва обяд и следобедна закуска с избор на храна по комбинирано или вегетарианско меню. Таксата се определя от обслужващата фирма в началото на всяка учебна година и се заплаща отделно от таксата за обучение.

Клубове по интереси

Творчески, спортни и научни занимания, чрез клубове по неформално образование към Юнити Академия.

Нови

публикации