Начален етап

Разгръщане потенциала и таланта на децата в условия на радост и свобода, чрез използване на сугестопедичния метод на обучение.

Какво

ни отличава

Училище „Артис“ е вписано в регистъра на иновативните училища с проекта „Въвеждане на сугестопедията като метод на преподаване в начален етап“.

Сугестопедичният метод на обучение е приложение на науката Сугестология в педагогиката. Създаден е от проф. д-р Лозанов и е признат от Юнеско за висш метод на преподаване. Сугестопедичният метод е най-добре развит при ученето на чужди езици и в началното ограмотяване в четене и писане.

Училищната сугестопедия има своите специфики, произтичащи от възрастта на обучаемите и продължителността на учебния процес. Това налага по-различен подход при прилагането на принципите, средствата и „законите“ на сугестопедията, базиран върху детската психология и фази на развитие.

Ние сме екип от професионалисти, припознали тази методика за ефективна в обучението на деца и работим ежедневно за нейното развитие и усъвършенстване. За нас е от огромно значение работата в екип с родителите (особено тези на първокласниците), за да бъде максимално ефективен сугестопедичният процес. Ролята на родителите е много значима за малките ученици и е добре семейството да е припознало и подкрепило иновацията. В тази връзка организираме обучения, чрез които да запознаем родителите с методиката и да обсъждаме различни казуси.

Целият учебно-възпитателен процес е базиран върху:

Глобални теми

Завишен обем на учебния материал спрямо класическата педагогика, чрез глобализиране на учебния материал и създаване на междупредметни връзки.

Устойчивост

Усвояване на знания с лекота, в позитивна атмосфера. Устойчивост и трайност на знанията.

Ускорено начално
ограмотяване в четене
и писане

Общуване

Грижа за развитие на висока култура на общуване.

Себеизразяване

Стимулиране на автентичното себеизразяване.

Мотивация

Учениците демонстрират висока мотивация за учене и позитивно отношение към учебния процес.

Увереност

Учениците се чувстват оценени и подкрепени, уверени са в собствените си способности.

Изкуство

Интегриране на изкуството в учебния процес. Увеличен брой часове по изобразително изкуство.

Атмосфера

на приятелство и толерантност.

Чужд език

Интензивно изучаване на английски език – 10 часа седмично.

Занималня

Всеки ден след учебните часове.

Какво включва

обучението?

Задължителни учебни часове

 • Български език и литература
 • Математика
 • Околен свят
 • Музика
 • Изобразително изкуство
 • Технологии и предприемачество
 • Физическо възпитание и спорт

Допълнителни учебни часове

 • Английски език
 • Изобразително изкуство
 • Художествени пленери
 • Самоподготовка
 • Зимно училище

Средата

DSC_0161-1
учебна среда в клас
190208-110628-min
DSC_0181-1

Средата в училище „Артис” е устойчива, естетична и сигурна. Учители, ученици и родители я сътворяваме заедно. Комбинираме съвременни технологии и изкуство, за да създадем творческа атмосфера и уют (картини, арт инсталации, класическа музика) . Тук общуваме свободно и спокойно, осъзнато изразяваме себе си.

 • Просторни и модерни база;
 • Отлични условия за спорт;
 • Кетърниг ориентиран към здравословна и висококачествена храна;
 • Контролиран достъп до сградите чрез индивидуални чипове;
 • Изградено видео-наблюдение;
 • Пропусквателен режим чрез рецепция;
 • Осигурена спешна медицинска помощ към Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда;
 • Медицинска застраховка.

Прием и

такси

І клас

Приемът за първи клас се извършва на база на психологическа и педагогическа диагностика за училищна готовност.

Свържете се с нас и запазете час за среща.

Събеседването с родителите е важна стъпка от процеса по прием на нов ученик в ЧСУ Артис, защото ни позволява да се опознаем, да ви представим концепцията си за обучение и да отговорим на важните за вас въпроси. Тогава се попълва заявлението за кандидатстване и избираме заедно дата за обследване на детето. При необходимост може да бъде проведена виртуална среща.

Провеждане на обследване на детето

Обследването се провежда, след като заедно сме определили дата при първата ни среща с родителите. Води се от опитен начален педагог и психолог, като се определя училищната готовност на детето.

Връщане на отговор

В рамките на три работни връщаме отговор дали детето е прието за обучение в ЧСУ „Артис“.

Записване

След получаване на потвърждение от страна на училището, мястото на детето е гарантирано в рамките на 14 дни, в които родителите мога да го запишат.

ІІ – ІV клас

При наличие на свободни места в класовете от 2-ри до 4-ти се осъществява прием след проведен пробен ден на детето в ЧСУ “Артис”.

Свържете се с нас и запазете час за среща.

По време на тази първа среща, родителите попълват заявлението за кандидатстване за прием и заедно определяме дата за провеждането на пробен ден с детето (в учебно време) или входящ комбиниран тест (в неучебно време).

Провеждане на пробен ден с детето

Целта е да се определи способността на детето за интеграция, адаптивност и работа в група. Също така се проверява и нивото на усвоените към момента знания и умения по български език и математика, отговарящи на изискванията на МОН за съответния клас.

Връщане на отговор

В рамките на три работни връщаме отговор дали детето е прието за обучение в ЧСУ Артис.

Записване

След получаване на потвърждение от страна на училището, мястото на детето е гарантирано в рамките на 14 дни, в които родителите мога да го запишат.

Необходими документи

Удостоверение за раждане, здравно-профилактична карта, документ за завършен клас и удостоверение за преместване (за класовете след първи).

Такса

Годишна такса за обучение

5240 €

При заплащане на цялата вноска при записване

5340 €

При заплащане на четири равни вноски – м. юни, м. септември, м.декември и м. март. Първата вноска се заплаща при записване на детето. При записване след края на м. юни, се заплащат първата и втората вноска.

– 20 % отстъпка при записване на второ дете.

Какво включва таксата за обучение:

 • Учебно-възпитателният процес от 08.30 – 16.30 с включени всички предмети според учебния план;
 • Необходимите учебници;
 • Сутрешна закуска (сезонни плодове), обяд и следобедна закуска;
 • Медицинско обслужване и спешна медицинска помощ

Такса обследване

50 €

Внася се еднократно и не подлежи на възстановяване. Дължима е при провеждането на входящото обследване. Покрива разходите за разглеждане на документи, обследването, както и последващите административни дейности.

Такса пробен ден  2 – 4 клас

50 €

Внася се еднократно и не подлежи на възстановяване. Дължима е при провеждането пробния ден.

Таксите се заплащат в левовата равностойност по курса на БНБ – на касата на училището или по банков път*

Допълнителни

услуги

Транспорт

Осъществява се от и до адрес на клиента по предварително съгласуван маршрут.  Таксите се определя от обслужващата фирма в началото на всяка учебна година и се заплаща отделно от таксата за обучение.

Пленери и зимно училище

Злащат се допълнително стойността на настаняването, транспорта и използването на спортни съоръжения.

Клубове по интереси

Творчески, спортни и научни занимания, чрез клубове по неформално образование към Юнити Академия.

Нови

публикации