Предучилищен етап

Плавен преход към първи клас в любяща и позитивна атмосфера с акцент върху социалните умения и емоционалната интелигентност.

Какво

ни отличава

Най-важните умения, които децата е необходимо да развиват във възрастта 5-7 години са свързани с взаимоотношенията. Това е възрастта на въпросите, на експериментирането, на подражанието. Опознавайки себе си и света, малките ученици имат потребност да взаимодействат и общуват. Целият учебен процес е организиран така, че да възпитава в добродетели, да стимулира интереса към ученето, да дава пространство за експериментиране. Освен това работим и върху:

Плавен преход към 1.клас

Децата бързо се адаптират към училищна среда, придобиват увереност и демонстрират висока мотивация и желание за учене.

Умения

Засилено внимание върху  развитие на фината моторика, устната реч и логическото мислене. Индивидуален подход към всяко дете.

Общуване

Грижа за развитие на висока култура на общуване.

Себеизразяване

Стимулиране на автентичното себеизразяване.

Чужд език

Интензивно изучаване на английски език

Изкуства

Засилено изучаване на изобразително изкуство

Игрови подход

С елементи от метода сугестопедия

Занималня

Всеки ден след учебните часове.

Какво включва

обучението?

61972581_2245644005554811_8463534340133879808_o

Задължителни учебни часове

 • Български език и литература
 • Математика
 • Околен свят
 • Музика
 • Изобразително изкуство
 • Конструиране и технологии
 • Физическо възпитание и спорт

Допълнителни учебни часове

 • Английски език
 • Изобразително изкуство
 • Самоподготовка
 • Зимно училище

Средата

DSC05512
62164031_2245642955554916_7892807734242836480_o
DSC05400
190208-110542-min

Средата в училище „Артис” е устойчива, естетична и сигурна. Учители, ученици и родители я сътворяваме заедно. Комбинираме съвременни технологии и изкуство, за да създадем творческа атмосфера и уют (картини, арт инсталации, класическа музика) . Тук общуваме свободно и спокойно, осъзнато изразяваме себе си.

 • Просторни и модерни база;
 • Отлични условия за спорт;
 • Кетърниг ориентиран към здравословна и висококачествена храна;
 • Контролиран достъп до сградите чрез индивидуални чипове;
 • Изградено видео-наблюдение;
 • Пропусквателен режим чрез рецепция;
 • Осигурена спешна медицинска помощ към Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда;
 • Медицинска застраховка.

Прием и

такси

Свържете се с нас и запазете час за среща.

Събеседването с родителите е важна стъпка от процеса по прием на нов ученик в ЧСУ Артис, защото ни позволява да се опознаем, да ви представим концепцията си за обучение и да отговорим на важните за вас въпроси. Тогава се попълва заявлението за кандидатстване и избираме заедно дата за обследване на детето. При необходимост може да бъде проведена виртуална среща.

Провеждане на обследване на детето

Обследването се провежда, след като заедно сме определили дата при първата ни среща с родителите. Води се от опитен начален педагог и психолог, като се определя нивото на психическа и емоционална зрялост и конгнитивното развитие на детето.

Връщане на отговор

В рамките на три работни дни върщаме отговор дали детето е прието за обучение в ЧСУ „Артис“.

Записване

След получаване на потвърждение от страна на училището, мястото на детето е гарантирано в рамките на 14 дни, в които родителите могат да го запишат.

Необходими документи

Удостоверение за раждане, здравно-профилактична карта, документ за завършен клас и удостоверение за преместване (за класовете след първи).

Такса

Годишна такса за обучение

5240 €

При заплащане на цялата вноска при записване

5340 €

При заплащане на четири равни вноски – м. юни, м. септември, м.декември и м. март. Първата вноска се заплаща при записване на детето. При записване след края на м. юни, се заплащат първата и втората вноска.

– 20 % отстъпка при записване на второ дете.

Какво включва таксата за обучение:

 • Учебно-възпитателният процес от 08.30 – 16.30 с включени всички предмети според учебния план;
 • Необходимите учебници;
 • Сутрешна закуска (сезонни плодове), обяд и следобедна закуска;
 • Медицинско обслужване и спешна медицинска помощ;

Такса обследване

50 €

Внася се еднократно и не подлежи на възстановяване. Дължима е при провеждането на входящото обследване. Покрива разходите за разглеждане на документи, обследването, както и последващите административни дейности.

Таксите се заплащат в левовата равностойност по курса на БНБ – на касата на училището или по банков път*

Допълнителни

услуги

Транспорт

Осъществява се от и до адрес на клиента по предварително съгласуван маршрут. Таксите се определя от обслужващата фирма в началото на всяка учебна година и се заплаща отделно от таксата за обучение.

Пленери и зимно училище

Заплащат се допълнително стойността на настаняването, транспортът и използването на спортни съоръжения.

Клубове по интереси

Творчески, спортни и научни занимания, чрез клубове по неформално образование към Юнити Академия.

Нови

публикации