Прогимназиален етап

Развиване на “Уменията на 21 век” – креативно и критично мислене, сътрудничество, комуникация, техническа грамотност, гъвкавост, инициативност.

Какво

ни отличава

Интегриран подход

Комбинирано изучаване на изобразително изкуство, чужди езици и дигитални науки и изкуства по авторска учебна програма.

Чужди езици

Изучаване на два чужди езика – интензивно изучаване на английски език и втори чужд език – италиански.

Проектно базирано
обучение

Работа по проекти у нас и в чужбина.

5. и 6. клас

Задължителни учебни часове

 • Български език и литература
 • Английски език
 • Математика
 • Информационни технологии
 • История и цивилизация
 • География и икономика
 • Човекът и природата
 • Музика
 • Изобразително изкуство
 • Технологии и предприемачество
 • Физическо възпитание и спорт

Допълнителни учебни часове

 • Английски език
 • Италиански език
 • Изобразително изкуство
 • Дигитални науки и изкуства по авторска учебна програма:
 • – 3D моделиране
 • – 2D дизайн
 • – Графичен дизайн
 • – Архитектура
 • Самоподготовка
 • Занимания по интереси
 • Проектна дейност
 • Зимно училище.
 • Две изнесени художествени практики (пленери) годишно и Бяло училище

7. клас

Задължителни учебни часове

 • Български език и литература
 • Математика
 • Информационни технологии
 • История и цивилизация
 • География и икономика
 • Биология
 • Химия
 • Физика
 • Музика
 • Изобразително изкуство
 • Технологии и предприемачество
 • Физическо възпитание и спорт.

Допълнителни учебни часове

  • Дигитални науки и изкуства по авторска учебна програма:
  • – 3D моделиране
  • – Архитектура
  • – Графичен дизайн
  • Английски език
  • Италиански език
  • Изобразително изкуство
  • Засилена подготовка за HBO
  • Зимно училище
  • Занимания по интереси
  • Проектна дейност
  • Две изнесени художествени практики (пленери) годишно и Бяло училище

Средата

учебна среда рисуване artis
компютърна зала
190213-150900
190208-120128

Средата в училище „Артис” е устойчива, естетична и сигурна. Учители, ученици и родители я сътворяваме заедно. Комбинираме съвременни технологии и изкуство, за да създадем творческа атмосфера и уют (картини, арт инсталации, класическа музика) . Тук общуваме свободно и спокойно, осъзнато изразяваме себе си.

– Просторна и модерна база;

– Компютърен кабинет, оборудван с професионална техника;

– Контролиран достъп чрез индивидуални чипове и рецепция;

– Видеонаблюдение;

– Осигурена спешна медицинска помощ;

– Медицинска застраховка;

– Кетъринг, ориентиран към здравословна и висококачествена храна;

– Отлични условия за спорт – училището използва две футболни игрища (открити през лятото и отопляеми през зимата).

Прием и

такси

Свържете се с нас и запазете час за среща.

Събеседването с родителите е важна стъпка от процеса по прием на нов ученик в ЧСУ Артис, защото ни позволява да се опознаем, да Ви представим концепцията си за обучение и да отговорим на важните за Вас въпроси. Тогава се попълва заявлението за кандидатстване и избираме заедно дата за пробен ден с детето (в учебно време) или входящ комбиниран тест (в неучебно време). При необходимост може да бъде проведена виртуална среща.

Провеждане на пробен ден и интервю с детето

Освен определяне на способността на детето за интеграция, адаптивност и работа в група, се определя и входното му ниво по английски език, прави се проверка на познанията му по математика и български език.

Връщане на отговор

В рамките на три работни дни връщаме отговор дали детето е прието за обучение в ЧСУ Артис.

Записване

След получаване на потвърждение от страна на училището, мястото на детето е гарантирано в рамките на 14 дни, в които родителите мога да го запишат.

Необходими документи

Удостоверение за раждане, здравно-профилактична карта, документ за завършен клас и удостоверение за преместване (за класовете след първи).

Такса

Годишна такса за обучение

5800 €

При заплащане на цялата вноска при записване

Четири вноски по 1500 €

Първата вноска се заплаща при записване на детето.

– 10 % отстъпка при записване на второ дете.

Какво включва таксата за обучение:

 • Учебно-възпитателният процес от 08.30 – 16.30 с включени всички предмети според учебния план;
 • Необходимите учебници;
 • Медицинско обслужване и спешна медицинска помощ;

Такса кандидатстване

100 €

Включва всички процедури, предвидени в приема на нови ученици – провеждане на събеседване с ученика, пробни дни, тестване, индивидуална обратна връзка и последващите административни дейности. Внася се еднократно и не подлежи на възстановяване.

Таксите се заплащат в левовата равностойност по курса на БНБ – на касата на училището или по банков път*

Допълнителни

услуги

Такса за транспорт

Осъществява се от и до адрес на клиента по предварително съгласуван маршрут. Таксата се определя от обслужващата фирма в началото на всяка учебна година и се заплаща отделно от таксата за обучение.

храна

Включва обяд и следобедна закуска с избор на храна по комбинирано или вегетарианско меню. Таксата се определя от обслужващата фирма в началото на всяка учебна година и се заплаща отделно от таксата за обучение.

Клубове по интереси

Творчески, спортни и научни занимания, чрез клубове по неформално образование към Юнити Академия.

Нови

публикации