3D дизайн

Надграждане в 3D дизайн I Проекти на ученици в 6.,7. и 8.клас
В ЧСУ АРТИС имаме изградена цялостна концепция за оптимално усвояване на знания и умения в областта на дигиталните науки и изкуства.

📈 С акцент върху постепенното надграждане през годините, учениците се докосват до моделирането от едно концептуално ниво на обекти от заобикалящата ги среда, като например детски площадки и цветя до включването на познания от географията и историята и построяване на храмове, дворци и крепости.

🍃 Основната идея е чрез тези проекти децата да усещат връзката с другите дисциплини и да запазят естественото си любопитство и интерес като постепенно да почувстват свободата, че могат да изградят разнообразни обекти от всякакво естество.

И децата се справят страхотно, нали 👇