10 години сугестопедия в Артис

„С помощта на моите прекрасни и благородни приятели от целия свят, аз направих, каквото можах. Надявам се, че бъдещите поколения ще последват нашите стъпки. Това е перспектива за една нова култура.“ (проф. д-р Георги Лозанов, Трудове т.24, стр. 219)
Вече 10 години, ние, екипът на ЧСУ “Артис” сме горди последователи на вярата на проф. д-р Лозанов в неограничените човешки възможности и неговата убеденост, че учебният процес може да бъде едновременно високоефектвен, радостен и вдъхновяващ, а връзката между учител и ученик – пълна с разбиране, съпричастност, деликатност и уважение.
Нашите учители се стремят да създават образователна среда, в която ученето става удоволствие и децата се чувстват спокойни, подкрепени и мотивирани да изследват, да създават и да се развиват.
Благодарни сме за наследството и с отговорност и отношение работим за развитието и усъвършенстването на методиката. 🙂