Януари: Рисунки и етюди

В рисуването на човешка глава или фигура се анализира формата и обема и се търси да се улови прилика и състояние на модела. Това е важен етап от професионалното обучение и изграждане на умения и усет у учениците.