“Хармония в отношенията и средата”

Преди 10 години в ЧСУ Артис създадохме 7 добродетели, които най-много изразяват нас, нашето училище, начина по който искаме да живеем, учим и общуваме. Това са: Професионализъм, Свобода и отговорност, Развитие, Сътрудничество, Принадлежност, Хармония в отношенията и средата и Вдъхновение. 

Представяме ви размишленията на 11-клас върху една от 7-те добродетели “Хармония в отношенията и средата”

Хармонията в отношенията и средата в училището помага не само за подобряване на образователния процес, но и до създаването на положителни и съгласувани взаимоотношения между ученици, учители, персонал и общността като цяло, както и до поддържането на здравословна и устойчива образователна и жизнена среда, където всеки може да расте и се развива с пълния си потенциал. 

 #25годиниЧСУАртис