International Dance Open

Тази неделя, наши ученици, част от танцовото ателие, участваха в едно от най-големите международни танцови състезания в Европа за танцьори от всички нива и възрасти – International Dance Open.

Участваха с душа и сърце и напълно заслужено спечелиха 1-вото място в категорията им. .

Поздравления за децата и техните треньори – Ваня Кирова и Аделина Петкова! Купата и удостоверението вече заемат своето достойно място на училищната “Стена на славата”.
Надникнете в албума, за да усетите малка част от емоцията и преживяването