Успехът на учениците на ЧСУ Артис в състезанията на СБНУ 🏆

🌟Учениците от началния етап не просто преминават през учебния процес, но и активно се включват в състезания, които подпомагат тяхното творческо и познавателно развитие. Сдружението на българските начални учители организира редица състезания, като “Аз рисувам”, “Аз и природата”, “Аз и числата” и “Аз и буквите”, в които учениците от началните класове активно участват.

Малките възпитаници на „Артис“ показаха изумителен успех, като участието им не само открива таланта им, но и подчертава важността на активното им участие в образователни и творчески събития. 

🌟Учениците от 1 до 4 клас демонстрираха изключителни постижения в тези състезания, представяйки се отлично и доказвайки своите умения и знания. Не само че участваха във всички четири категории, но и повечето постигнаха максимален брой точки.

🏆Този успех е гордост за училището, за родителите и за цялата общност. Нека продължаваме да насърчаваме и подкрепяме нашите ученици, за да постигат още по-големи успехи в бъдеще и да станат истински лидери в света на знанието и образованието!

🌟🏆 #Успех #ЧСУАртис #СБНУ #Гордост