Успехи в състезание “Аз и знанието”

Горди сме с постигнатите резултати на нашите ученици в състезанието “Аз и знанието” към Сдружението на българските начални учители (СБНУ) за ученици в начален етап. 70% от участвалите ученици на ЧСУ АРТИС се класираха с максимален брой точки.
Тестът включваше въпроси с отворен и затворен тип отговори по следните теми:
✔ Дорисувай или прерисувай.
✔ Технологии и предприемачество.
✔ Безопасност на движението.
✔ Опазване на природата.
✔ Грижа за животните.
✔ Етикет и добро поведение.
✔ Открий разликите.
Радостта ни е голяма и няма как да не я споделим с вас 🙌