„Eco Bros“ – Гавраил Иванов и Лейс Бадер в Топ 3 на „Solve for Tomorrow“

Топ 3 в категория “Образование” на “Solve for Tomorrow”, организиран от Samsung Electronics Bulgaria!

🌟🏆 Ето какво сподели отборът ни  “Eco Bros” – Гавраил Иванов и Лейс Бадер, воден от арх. Мария Десова и инж. Мирослава Стоянова,  който се класира в Топ 3 в категория “Образование” на престижния конкурс “Solve for Tomorrow”, организиран от Samsung Electronics Bulgaria. Признание за нашата работа и усилия са получените награди и грамота за отбора! 🌍💫

🌳 Техният иновативен проект “EcoSphere” се фокусира върху децата, които да  бъдат въвлечени в каузата за съхраняването на биоразнообразието и грижата за природата. Централна роля в него играят интерактивни сфери, изобразяващи 3D модели на застрашени животни и растения от България и Европа, сред които белоглав лешояд, кафява мечка и делфин, символизиращи въздуха, земята и водата. 🐻🦅🐬

🌱 Благодарим на всички, които подкрепиха и вярваха в нашата мисия да направим света по-зелен и устойчив! #EcoBros #SolveForTomorrow #SamsungBulgaria #EcoSphere