Отбелязваме рождения ден на проф. д-р Георги Лозанов

Днес отбелязваме рождения ден на проф. д-р Георги Лозанов, създателят на метода Сугестопедия. 🙌
💛 Философията на метода е в основата на Артис! Цялата кауза на нашето училище – да създава човеколюбива среда, която цени многообразието и индивидуалността, произлиза от Сугестопедията. Артис възпитава в приемане, подкрепа и сплотеност на членовете в своята общност.
🎨 Методът ни учи да утвърждаваме важността на изкуството и творчеството като ключ към човешката душа и потенциал, и развиване на така важните житейски умения на 21 век. Сугестопедията ни вдъхновява да възпитаваме у учениците си любов към естетиката във всичките ѝ проявления – взаимоотношения, околен свят, учебен процес, музика и т.н.
💯 Постигането на качествено образование чрез хуманен подход е възможно. Благодарение на метода, който изгражда реална самооценка у учениците, стимулиращ ги да вярват в своите способности и да дават най-доброто от себе си.
проф. д-р Георги Лозанов