Проект “Кръговрат на водата”

Проектно базираното обучение и интегрирането на изобразителното изкуство в различните дисциплини са неразделна част от образователния процес в ЧСУ АРТИС. Във времето те са се доказали като добра практика за постигане на високи образователни резултати.
🎨 В един от последните проекти с четвъртокласниците работихме по темата “Кръговрат на водата”. 🌀 В него те приложиха знанията си, придобити в часовете по “Човекът и природата” и чрез схеми, рисунки, апликации, моделиране и конструиране, учениците показаха по колко различен и интересен начин може да бъде поднесено учебното съдържание. 🎨🌳🌊
Разгледайте албума със снимки, за да се запознаете с прекрасните им проекти👇