Празнуваме успехите на нашите ученици!

В ЧСУ Артис празнуваме успеха на нашите ученици, отличили се във външни национални и международни състезания, както и на вътрешноучилищни конкурси и лични постижения.

🌟✨ Външните ни участия в конкурси и олимпиади с последни постижения:

  1. 1-во място в Конкурс за дигитална рисунка Wakom – Мила Акшарова, 5.клас и поощрителна награда на Веселина Апостолова, 5.клас
  2. 2 златни медала по български и английски език в олимпиади “Кингс” за Кирил Михайлов, 5.клас.
  3. 3-то място в категория фотография, в престижния VIII Национален конкурс “Да уловиш мига” – Русе 2023 г. за Светлана Райнова, 9.клас
  4. Финал на конкурс “Solve for Tomorrow”, организиран от Samsung Electronics Bulgaria за Гавраил Иванов и Лейс Бадер от 9.клас
  5. Полуфинал на конкурс “Solve for Tomorrow”, организиран от Samsung Electronics Bulgaria, за Ния Китанова и Дария Дуаз, 5.клас

🌟 – Специална награда от ЧСУ Артис за постоянство и напредък в изучаване на български език получиха:

🌟 – Джуд Дамири 1.клас; Амир Дамири 3.клас; Кая Илиева 3.клас

🌟 Награда за изключителен дух на колективност и задружие получиха 8А и 8Б класове.

🌟Отличени с награди и специално място в рубриката ”Съботни мисли с децата на Артис”, са най-добрите 8 есета на тема “Любовта, без която не можем”,  на нашите малки мъдреци.

🌟 Най-добре украсена класна стая – 3. и 5.клас.

🌟 Колективен дух и сплотеност – 4.клас.

🌟 За намиране на адекватен визуален образ по зададена тема за плакат: Алегра Рубино 7.клас; Габриела Ковачева 10.клас; Калина Натова 10.клас; Ива Ирина Николова 11.клас; Димитър Ценов 11.клас.

🌟 16 стипендианти с отличен успех. a

Горди сме с нашите деца! Продължавайте все напред и нагоре по върховете на Знанието!