Подготовка по формата на Кеймбридж

🏫 През учебната 2022/2023 година учениците от Артис се готвеха по формата на Кеймбридж. През годината те направиха поне 5 пробни изпита и им бяха осигурени десетки онлайн платформи и сканирани тестове, по които да работят и вкъщи.
Важна и изключително деликатна част при такава подготовка е даването на градивна обратна връзка, за да не се демотивират учениците. Тя се осъществяваше чрез проверка от учителя и индивидуална рецензия, поправка и рефлексия.
Също чрез т. нар “peer checking”, а именно- ученици разменят работата си и всеки влиза в роля на проверител на другия като стриктно следва указанията за оценяване.
Трети метод е самостоятелната обратна връзка,чрез който всеки е учител и проверител за себе си.
Резултати:
✅ 50% явили се ученици от 4 клас и 100% успеваемост.
✅ 50% явили се ученици от 7.клас със 100% успеваемост.
✅ 50% от тестваните са изкарали над нормата за оценяване на ниво Б1 и са оценени като успешно усвоили ниво Б2.
✅ За 9 клас също 100% е успеваемостта и покриване на желаното ниво, като занапред ще мотивираме още повече ученици да се явят.