Пленер Русе – Изложба и Интервю с Георги Москов

Изложбата от последния пленер на учениците от ЧСУ Артис  в гр. Русе е вече факт. В училище изискваме и развиваме техническите умения на учениците в овладяване на класическото рисуване, което насърчава креативността и изразителността на учениците. 

Пленерите са един инструмент, в който децата да изявят по-субективно своите емоции и да запазят своята индивидуалност. Изложбата илюстрира точно това! Тя е важно събитие, което е стимул за децата да видят своите рисунки в завършен вид в най-добра светлина, в галерийна среда при осветеност, паспарту и представени с отношение. Това им придава усещане за професионализъм и ги мотивира да продължат да развиват своя талант и умения в областта на изобразителното изкуство, което е много важно за процеса на обучение и развитието им като артисти по-нататък. #25годиниЧСУАртис