Патронен празник на Артис

По случай патронния празник на Артис учениците написаха прекрасни и цветни писма до своето училище.

Те са пълни с пожелания, Артис да расте, да се развива, да става все по-добро място за учене, трудене и разкриване на заложения потенциал! Нека е място, където се отварят възможности и хоризонти, където се предизвиква умът да разчупва модели, където душата твори и където всеки се чувства у дома си! Нека е все така пространство за споделяне на същности и идеи, мечти и обич!

Пожелаваме на цялата общност на училище “Артис” здраве, щастие, вдъхновение, успехи, спокойствие и ведрост!