Нашите постижения

Децата не само следват добрия пример на възрастните, но и самите те са достойни за следване.

В ЧСУ АРТИС знаем, че учениците имат своите малки и големи победи, за които е хубаво често да им се припомня.
Ето защо, в часа на класа, четвъртокласниците представиха своите постижения и награди в различни области. По този начин те отново преживяха своите успехи и съпреживяха тези на своите съученици. ✨

В допълнение, представянето на постиженията се превърна и в мотивация за по-задълбочена подготовка за училище и по-активно включване в извънкласни дейности

Благодарим за страхотната емоция и усмивките, които ни подарихте, скъпи деца! Вие направихте деня ни специален 🫶🫶