Конкурс „Solve for Tomorrow“: Топ 3 в категория „Образование“

🌟🏆 С гордост споделяме, че нашият отбор “Eco Bros” – Гавраил Иванов и Лейс Бадер, воден от арх. Мария Десова и инж. Мирослава Стоянова, е сред Топ 3 в категория “Образование” на престижния конкурс “Solve for Tomorrow”, организиран от Samsung Electronics Bulgaria. Признание за нашата работа и усилия са получените награди и грамота за отбора! 🌍💫

🌳 Техният иновативен проект “EcoSphere” се фокусира върху децата, които да  бъдат въвлечени в каузата за съхраняването на биоразнообразието и грижата за природата. Централна роля в него играят интерактивни сфери, изобразяващи 3D модели на застрашени животни и растения от България и Европа, сред които белоглав лешояд, кафява мечка и делфин, символизиращи въздуха, земята и водата. 🐻🦅🐬

🔨 Нашите ученици са сърцето на този проект – те сами разработиха работещ прототип на инсталацията, използвайки рециклирани материали и енергоефективно захранване от 5V, което същевременно е безопасно за деца. На презентацията си разказаха за важността на опазването на природата чрез анимации и материали, включващи геройчето – “Eco Bro”, което води образователните филмчета за децата.

🌱 Благодарим на всички, които подкрепиха и вярваха в нашата мисия да направим света по-зелен и устойчив! #EcoBros #SolveForTomorrow #SamsungBulgaria #EcoSphere