Какво е да си професионалист?

Професионализъм” е една от 7-те добродетели на ЧСУ Артис.
В училище създаваме среда, в която учениците да са адекватни на непрекъснато развиващите се технологии.
Съчетаването на академичното обучение с активни и информативни инициативи за кариерно развитие, помага на учениците да намерят своя път, подготвя ги за успешното им професионално бъдеще. Това е важен аспект на образователния процес и създава основа за постигане на успешни кариери.
Какво е да си професионалист и пречи ли изкуствения интелект на професионализма? На тази тема разсъждаваха учениците от 9-клас в навечерието на патронния празник на училище Артис.