Илюстрации към авторска книга

Нашата философия е да предоставяме забавни и вълнуващи часове, които да ангажират учениците и ги насърчават да изследват материала.

Да надникнем заедно в още един креативен и ангажиращ урок на нашите ученици от 8 клас в часа им по дигитално изкуство. Вижте как се запознаха с процеса по създаване на корица на книга. В практическата част на задачата те трябваше да направят илюстрации от корици на известни книги в различни стилове.

Чрез това упражнение те влязоха в ролята на професионалните художници и откриха пътя, по който е стигнал авторът до крайния резултат. Опитаха различни видове четки и рисунъци, разработиха собствени цветови палитри и накрая всъщност успяха да оставят своя собствен почерк и стил.

В АРТИС обединяваме класическото изобразително изкуство и дигиталното рисуване, които се допълват и водят до добиване и развиване на още по-обширни и професионални умения, както и потенциал за реализация в разнообразни сфери и различни съвременни индустрии.