Етикет на хранене

Тази седмица в училище, наред с редовните предмети, учениците от 3 клас изучаваха етикета на хранене, начина на подреждане на приборите за закуска, обяд и вечеря. 🍽👩‍🍳👨‍🍳
Класната стая трансформирахме в ресторант и така учениците влезнаха в “обувките” на различни професии, свързани с ресторантьорството.

⭐⭐⭐ Заедно създадохме меню и ресторантът отвори врати. 🎖
В АРТИС учим и се забавляваме