Есенен художествен пленер в гр. Пловдив

Есенен художествен пленер на ученици от ЧСУ „АРТИС“ –  гр. Пловдив м.септември 2018г