Дизайн шампиони: „Мисия Архитект“

Радваме се, че тази година се включихме в програмата “Дизайн за шампиони”, базирана на дизайн мисленето и включва изпълнение на различни мисии. Мисиите подпомагат проекто базираната ни работа с учениците и развитието на уменията на 21 век – креативност, решаване на проблеми, емпатия, общуване, работа в екип, поемане на инициатива, любопитство, увереност, упорство, адаптивност и лидерство. Първата мисия, която изпълнихме заедно с учениците от 2., 3. и 4. клас е мисия АРХИТЕКТ.
Повече за програмата вижте тук: https://bg.rpplane.com/schools