Дигитални науки и изкуства

В предмета “Дигитални науки и изкуства” всеки наш ученик създава и развива собствено портфолио. 💻 В него се включват задачи от класическото изобразително изкуство, дигитални илюстрации, триизмерни модели и сцени, както и множество конкурсни участия. 📂

През годините то се развива и става важен събирателен образ на пътя, който е изминал един ученик, както и резултатът от неговия труд и творчество. В него ясно се вижда как креативният потенциал се разгръща и какви са придобитите знания и умения през годините. 📂 Изразява още развиващия се стил на младия творец.

В ЧСУ АРТИС държим на индивидуалния подход и следваме ритъма на всяко дете. Затова с удоволствие ви споделяме портфолиа, в които ще откриете разнообразие от дизайни, различни по характера си, с вариации от техники и приложни средства. 👇

 

Вижте четири от тях, като последвате линковете: