Ден на толерантността в ЧСУ Артис

“Един малък оазис на творчество, на свободно мислещи и добре възпитани, подредени деца”, така гостите от фондация “Яника” ни определиха в “Деня на толерантността”. 

Децата на Артис с вълнение споделиха мислите си за различните хора и как да бъдем толерантни с тях. 

Благодарим на фондация “Яника” за топлите думи и обещаваме: “Ще продължаваме да инвестираме и възпитаваме ценности и отговорност в нашите деца!”