Ден на Земята

Ден на Земята
Всяко наше действие оставя своя отпечатък на планетата Земя. Нека да направим разликата, която искаме да виждаме.

С всяка малка промяна в ежедневните ни избори ние даваме своя принос за по-чиста околна среда и по-добър живот.