Проект „Как да опазим въздуха, водата и почвата“

Следващото проектно базирано предизвикателство към учениците от четвърти клас беше да направят проект на тема: “Как да опазим въздуха/ водата/ почвата/”.
За целта класът беше разделен на три групи, като всяка група имаше за задача да направи общ проект:
👉 Първа група за въздуха
👉 Втора за водата
👉 Трета за почвата.
Условието беше да съдържа причините за замърсяване и начините за опазване, придружени със снимки и текст. Всяка група представи своя проект пред останалата част от класа. Децата работиха много усърдно и за пореден път доказаха, че заедно могат да постигнат всичко.