В света на киното и теаръра

🎥 В СВЕТА НА КИНОТО И ТЕАТЪРА 🎥

В театралните постановки и във филмовите сцени особено важни са фонът и сценичното оформление. Те ни дават детайли и загатват важни моменти от сюжетната линия.

В един от проектите, подготвян за отбелязване края на учебната година, ученици от 6-и и 9-и клас работиха съвместно.

Шестокласниците работиха над театрална постановка по мотиви от “Пинокио”, а деветокласниците създадоха дигитални илюстрации за фон на представлението с цел да се подсили творческото представяне на съучениците.

Задачата на 9-и клас беше да разгледат сценария и да съобразят важността на отделните моменти. Избраха няколко ключови от тях, които чрез своите индивидуални разработки пресъздадаха в дигитален формат, който по-късно беше прожектиран като фон. Целият проект завърши с поставянето на представлението на училищната сцена пред нашата общност, при това изключително емоционално и въздействащо за всички.

Вижте повече в албума