Архитектурни стилове

Когато се преподават модулите, свързани с архитектура, обръщаме особено внимание на развитието в исторически аспект и социалната предпоставка за всеки стил. Това дава на нашите ученици не само теоретично познаване за развитието на архитектурата, но и разбиране за обстоятелствата, чрез които са се обособили различните направления с техните характеристики и особености. Така учениците успяват да придобият освен богата култура по темата, също и критично и аналитично мислене, както и умения да възприемат по-задълбочено заобикалящата ги среда.
Едно от предизвикателствата в часовете по Дигитални науки беше да скицират еднакви обеми като съпоставка, разработени в духа на Арт Нуво и Арт Деко. Чрез прецизно проучване и познаване на двата стила и техните изразни средства, учениците успяха да изградят запомнящи се образности, които лесно биха могли да се съотнесат към двата исторически периода. Тези скици затвърдиха уменията им в дигиталното рисуване и представиха наученото за характерните архитектурни детайли и особености на двата емблематични стила.
Разгледайте дигиталните им проекти👇