Архитектура

🎨Навлизайки по-сериозно в графичния дизайн, учениците имат за задача да създават все по-големи като мащаб рекламни материали. Това е предизвикателство не само за визуалното изграждане, но и за осмислянето на съдържанието и посланието. В този проект учениците сами създадоха идея за бизнес, сътветно лого, слоган, съчетавайки ги разработиха дизайн на билборд.

🎓В това практическо занимание учениците развиват както естетическите умения, така и аналитичната и стратегическа мисъл за изграждане на добрата рекламна комуникация. А също така, децата трупат практически опит и добиват самочувствието, че с работата си в бъдеще могат да определят визията на заобикалящата ги среда.