Авторска книга

💻📖 СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ: ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВА + ЛИТЕРАТУРА = СОБСТВЕНА АВТОРСКА КНИГА

Творчеството е своеобхватна сфера на човешката дейност. Като училище, посветено на изкуствата, ние възприемаме като необходимост и предизвикателство да търсим връзките между изкуствата и особено в създаване на интердисциплинарни проекти.

📖 Тази година съвместният проект между предмета дигитални изкуства и литературата беше създаването на собствена авторска книга, която е написана, илюстрирана и оформена като печатно издание от учениците от 9-и клас, с помощта на графична редакция и подкрепа от 12-и клас.

Не можем да не споделим резултатът 🙌 След много дни и положен труд в отделни екипи, беше подготвен текст, посветен на една магична история за приключение на момиче, което трябва да разкрие вълнуваща загадка. Темата и сюжетът са завладяващи и предназначени да грабнат малките читатели, а чрез рисунките си – да ги пренесат в един цветен и интересен нов свят. 🚀